Privacybeleid

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid: EyeCatchersLuxe erkent de bezorgdheid van haar online bezoekers en klanten over privacy. Wij werken in overeenstemming met de Nederlandse en EU wet- en regelgeving. We zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken voor specifieke en legitieme doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om bestellingen te verwerken en transacties op onze website te voltooien en relevante gerelateerde marketingdoeleinden. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt via de technologische infrastructuur van Shopify Inc. We kunnen uw e-mailadres gebruiken voor onze nieuwsbrieven en marketing. U kunt zich altijd weer afmelden voor deze diensten. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan een derde partij verkopen. Derden, zoals koeriersdiensten, banken, creditcardserviceproviders, zullen alleen relevante informatie ontvangen om hun beoogde functie te vervullen. Met het oog op fraudepreventie en -verificatie kunnen we op een veilige manier noodzakelijke persoonlijke informatie doorgeven aan betalingsdienstaanbieders, rederijen en officiële autoriteiten.